آیا میتوانم برای هر دو امتحان بورد بطور همزمان اقدام کنم؟

خیر.  شرط شرکت در قسمت دوم امتحان بورد، قبولی در قسمت اول امتحان بورد. هست. با توجه به اینکه چند هفته از زمان شرکت در قسمت اول امتحان طول میکشد تا نتیجه آن به شما گزارش شود، زمان لازم را در برنامه ریزی خود برای مهاجرت در نظر بگیرین.

 آیا برای ورود باید امتحان DAT (Dental Admission’s Test) را بردارم؟

امتحان DAT امتحانی هست که دانشجویان آمریکایی که میخواهند وارد دندانپزشکی شوند، بعد از گرفتن لیسانس عمومی اون رو بر میدارن و قبل از اینکه امتحان بورد بشکر قبولی-ردی دربیاد، برای ورود به دوره های تکمیلی و تخصصی لازم نبود. هنوز هم

اکثر دانشگاهها، امتحان DAT برای ورود به دوره های تکمیلی یا تخصصی لازم ندارند. البته یک سری استثناها هم وجود داره که اگر به آنها فکر میکنید، باید این امتحان را بردارید و سعی کنین نمره خوبی هم در آن بگیرین. نتیجه اینکه بدون امتحان DAT تعدادی از گزینه های خود را از دست میدهید، ولی همچنان توانایی رقابت با سایر متقاضیان را خواهین داشت، چه برای دوره های تکمیلی و چه برای دوره های تخصصی.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با امتحان دی ای تی به این لینک مراجعه کنین:

http://www.ada.org/dat.aspx

لازم به ذکره که این امتحان کتب مربوط به خود رو برای آماده شدن داره. بعنوان مثال میشه به کتابهای موسسه های Kaplan، Barons که برای این امتحان طراحی شده اند، اشاره کرد.