آیا بدون دوره تکمیلی و تخصصی در آمریکا، میشه یک راست از ایران یا جای دیگه اومد و کار کرد؟

بله. البته این امر محدود به ایالت مینسوتای آمریکاست که فعلا قانونی داره که این اجازه رو به همه دندانپزشکان دنیا، از ایران گرفته تا بورکینافاسو، این اجازه رو میده که پروانه کار دریافت کنند منوط به اینکه بوردهای قسمت اول و دوم و یک امتحان عملی رو مریض رو با موفقیت به انجام برسونند. البته پروانه کار اولیه محدود خواهد بود و شما نیاز به داشتن یک اسپانسر هستید که این اسپانسر در حقیقت یک دندانپزشک هست که قبول میکنه  شما زیر پروانه اون کار کنین به مدت سه سال. این اسپانسر میتونه یک کمپانی بزرگ دندانپزشکی هم باشه. بعد از سه سال، شما مجاز میشین که پروانه دائم اون ایالت رو دریافت کنین و در حقیقت مجاز میشین که مطب خودتون یا کلینیک خودتون رو بزنین. با توجه به اینکه سه سال زمان برای دریافت گرین کارد هم لحاظ میشه، اگر اسپانسر شما تحویلتون بگیره و قبول کنه که پرونده گرین کارت شما رو هم به جریان بندازه، شما بعد از سه سال با یک پروانه دائم و یک گرین کارت کارتون در اون شرکت تموم میشه.

بعد  از اینکه پروانه دائم ایالت مینسوتا رو دریافت کردید، این امکان رو خواهید داشت که در تعدادی از ایالتهای دیگه آمریکا، منوط به اینکه سابقه کاری لازمشون رو نشون بدین، پروانه کار دریافت کنین. قوانین این بخش ایالت به ایالت متفاوته و  کلا این قوانین دائم در حال تغییر هستند. به عنوان مثال، الان ایالت کالیفرنیا این اجازه رو به شما میده که اگر دارای لایسنس ایالت دیگه ای هستید، با ارائه  پنج هزار ساعت سابقه کار، مجاز میشین که پروانه دائم ایالت کالیفرنیا رو دریافت کنین. لازم به ذکره که در آمریکا پروانه دائم همون پروانه مطب هم محسوب میشه. قوانین مربوط به این مدل پروانه گرفتنها رو در بخش Licensure by Credentials هر بورد ایالتی میتونین پیدا کنین.

توجه کنین که این قوانین میتونند تغییر کنند و اعتباری نیست که چند سال دیگه از این طریق بشه پروانه کار گرفت بدون اینکه یک ساعت کلاس در آمریکا گذروند. منبع:

http://www.dentalboard.state.mn.us/Licensing/NonAccreditedDentistsInternationalEducated/tabid/130/Default.aspx

 منبع قوانین مربوط به کالیفرنیا:

http://www.dbc.ca.gov/applicants/lic_by_cred.shtml