مهم- تغییرات جدید روند ادامه تحصیل در آمریکا و اضافه شدن امتحان تخصصی ADAT

از سال 2016، امتحان جدیدی به سیستم آموزشی آمریکا اضافه شده با نام ADAT یا Advanced Dental Admissions Test که دانشجویان متقاضی ورود به دوره های تخصصی و تکمیلی را ارزشیابی میکند. امتحان مورد نظر دو بار در سال 2016 بیشتر برگزار نمیشود که هر بار آن در طی یک هفته در تاریخهای می و آگوست 2016 برگزار میشود. برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید:

http://www.ada.org/en/education-careers/advanced-dental-admission-test

امتحان مورد نظر فعلا حالت پایلوت دارد و هنوز اطلاعاتی در رابطه با میزان تاثیرگزاری اون در روند پذیرش امسال جایی درج نشده. فقط طبق سایت انجمن دندانپزشکان آمریکا، سیصد دوره تخصصی در آمریکا اون رو مورد تایید قرار دادند. ولی اینکه داشتن یا نداشتن این نمره در سال 2016 چقدر مهم است را فقط با گذشت زمان میشه متوجه شد. چیزی که مطمئنا اتفاق خواهد افتاد، تاثیر گزاری زیاد اون در سالهای آینده خواهد بود.

با این تفاسیر، بعد از اینکه امتحانات بورد قسمت اول و دوم به شکل قبولی-ردی در آمد، بجز تافل و نمره معدل، این تنها نمره ای هست که کمیته های ثبت نام اون رو برای سنجیدن عیار شرکت کنندگان مورد استفاده قرار خواهند داد.

این امتحان چیزی شبیه امتحان تخصصی ایران هست، ولی نمره ای که در آن دریافت میشود، حداقل فعلا تایید کننده صد در صد رد یا قبولی شما در رشته مورد نظرتون نیست. امتحان برای شرکت در تخصصهای مختلف هم متفاوت خواهد بود. متاسفانه به نظر من این امتحان شرایط ورود را برای متقاضیان خارجی مشکلتر خواهد کرد.