هزینه تحصیل در دوره های تخصصی چقدر است؟

هزینه تحصیل دوره های تخصصی مختلف، متفاوت است. ولی بطور معمول هزینه ای بین مثبت 30 تا 100 هزار دلار در سال تا منفی 50 هزار دلار در سال را در بر خواهد داشت (مثبت یعنی شهریه باید پرداخت شود و منفی یعنی دانشجو حقوق دریافت میکند). اگر پروگرم مورد نظر بیمارستانی باشد، دانشجو نه تنها شهریه ای پرداخت نمیکند که حتی حقوق نیز دریافت خواهد کرد. بدیهیست این دوره ها بسیار پر متقاضی بوده و قبولی در آنها مشکل است. البته این امر تنها بستگی به این دارد که فرد در چه دوره ای مشغول به تحصیل باشد. بعنوان مثال ارتودنسی U Conn اینگونه است، ولی ارتودنسی هاروارد اینگونه نیست. یا اینکه اطفال هاروارد به دانشجویانش حقوق میدهد، ولی اطفال  BU یا Tufts از دانشجوها شهریه سنگین دریافت میکند، حال آنکه هر 3 در یک شهر هستند و بعضاً دانشجویان هر سه دوره در بیمارستان نیز روتیشن دارند.