آیا جایی یا کسی رو میشناسید که در پر کردن توصیه نامه یا پرسونال استیتمنت به من کمک کند؟

 بله. شرکت زیر که توسط یکی از دوستان ایرانی ما تاسیس شده، کارش دقیقا اینه:

http://www.admissionshelpers.com/international-dentist-programs/

این شرکت شما رو در کلیه مراحل تهیه و تکمیل مدارک، نوشتن توصیه نامه ها، نوشتن پرسنال استیتمنت، آماده سازی شما برای مرحله مصاحبه و سایر ریزه کاریهای اقدام، در قبال دریافت وجه مربوطه، کمک میکنه.

همیشه دوستان از من میپرسیدند که آیا جایی برای کمک به نوشتن توصیه نامه، پرسنال استیتمنت، پر کردن اپلیکیشنها، و حتی آماده کردن شما برای مصاحبه سراغ دارم؟ جواب من اکثرا ارائه نمونه این موارد و یا ارائه تجربه شخصی بود. یکی از دوستان خوب ما که البته در دانشگاه یو سی ال ای خودمون پزشکی خونده، شرکتی تاسیس کرده که کارش دقیقا این موارده. با من تماس گرفت و توضیحات لازم رو ارائه کرد. دقیقا دوستمون دکتر علی لطفعلی زاده همین سرویسها رو از طریق شرکتی که زده، ارائه میکنه. لینکش اینجاست. موفق باشین.