چگونه میتوانم احتمال قبولی مستقیم در دوره تخصصی را افزایش دهم؟

به اشکال مختلف میتوان این احتمال را بالا برد. ساده ترین راه، اقدام برای دوره های کم متقاضی تر است. راه دیگر این است که برای دوره هایی اقدام کنید که با یک مدرک دیگر بصورت  Combined برگزار میشوند و بقول معروف، Certificate-onlyنیستند. هر چه رده مدرک دیگر بالاتر باشد، قبولی در آن راحت تر است، چرا که دندانپزشک عادی آمریکا دنبال آن نمیرود. بعبارت دیگر، شانس شما افزایش خواهد یافت اگر بجای اقدام برای دوره دو ساله اندو، برای دوره 3 ساله اندو و MSc در مثلاً  Oral 

Biology اقدام کنید. یا اینکه اگر برای دوره پنج ساله ترکیبی پریو و PhD در رشته Public Health اقدام کنید، شانس شما بیشتر از دوره دو ساله پریو خواهد بود. راه دیگر این است که سوابق تحقیقاتی خود بخصوص در رشته مورد نظر را بهبود بخشید. از جمله عوامل دیگر که میتوانند در قبولی شما تأثیرگزار باشند گذراندن دوره تخصصی مورد نظر در کشور خود، مسلط بودن بر زبان انگلیسی، وجاهت ظاهری! فعالیت هنری، ورزشی و امثالهم است.