من نمیتوانم تصمیم بگیرم که به دوره تکمیلی بروم یا اینکه مستقیماً برای تخصص اقدام کنم. چه توصیه ای دارید؟

بنظر من منطقی ترین کار این است که شما برای دوره Advanced Standing اقدام و برنامه ریزی کنید و در عین حال، برای دوره تخصصی خود نیز بطور همزمان اقدام کنید. اگر مسقتیما دوره تخصصی قبول شدید، قدرت انتخاب دارید که مستقیماً به تخصص بروید یا اینکه به دوره Advanced Standing. اما اگر تخصص قبول نشدید، حداقل زمان را از دست نخواهید داد و بلافاصله دوره Advanced Standing را شروع خواهید کرد. بعبارت دیگه از اون جهت که منطقی نیست آدم تمام تخم مرغا رو در یک سبد بذاره، توصیه من اینه که زمانی که مدارکتون کامل شد، همزمان برای هر دو مسیر اقدام کنین. اگر یکی رو قبول شدین که تکلیف روشنه، ولی اگر هر دو رو قبول شدین، بسته به شرایطتون میتونین تصمیم بگیرین و قدرت انتخاب خواهید داشت. من البته توصیم به ورود مستقیم به تخصص هست.