چقدر احتمال دارد که من مستقیماً وارد دوره تخصصی شوم؟

ورود مستقیم به دوره تخصص برای کلیه دندانپزشکان بین المللی، ممکن است. منتهای مراتب اولاً اکثر دوره های تخصصی دندانپزشکی، از میان فارغ التحصیلان آمریکا متقاضیان خود را انتخاب میکنند یا اینکه بعضاً مدارکی میخواهند که دندانپزشک بین الملل در بدو ورود فاقد آنهاست. مثلاً پروانه کار در آمریکا میخواهند یا اینکه قبولی در هر دو بورد را نیاز دارند. بدین منظور، دندانپزشک بین الملل انتخاب چندانی ندارد و علاوه بر آن، باید با دانشجویان دندانپزشکی آمریکایی سر پوزیشنهای موجود رقابت کند که قطع الیقین رقابت سالم و منصفانه ای نیست. طبق آمار خود ADA، حدود 7 درصد دندانپزشکان بین الملل مستقیماً وارد دوره تخصصی میشوند. البته بسته به اینکه شما چه رشته ای را انتخاب کنید، شانس ورود نیز متفاوت خواهد بود. طبق یک تقسیم بندی بسیار کلی، رشته ها به سه گروه تقیسم میشوند. گروه اول شامل جراحی، درمان ریشه، ارتودنسی و اطفال هستند. گروه دوم شامل پریو و پروتز و گروه سوم شامل سایر رشته هاست. قبولی در گروه اول سخت تر و هر چه به سمت گروه سوم برویم، آسانتر میشود. اما در مجموع، قبولی مستقیم در دوره های تخصصی، امری است که به شانس شما خیلی بستگی دارد و توصیه میکنم که هیچ وقت تمام تخم مرغهای خود را در این کاسه نگذارید. منطق حکم میکند که دندانپزشک بین الملل برای دوره Advanced Standing خود را آماده کرده و اقدام کند و در کنار آن، برای دوره های تخصصی مورد علاقه اش نیز با تصور تیری در تاریکی، اقدام کند.