لطفاً در رابطه با وضعیت رشته های مختلف تخصصی در آمریکا توضیحاتی ارائه دهید

اهمیت و سختی قبولی در رشته های تخصصی در آمریکا با ایران متفاوت است. در آمریکا، بیشترین رده حقوقی را جراحی، اندو، ارتو، اطفال است  و رده بعد پریو و ونهایتا پروتز میباشد و بعد هم سایر رشته های تخصصی که سختی قبولی در رشته های مختلف تقریباً با این طبقه بندی نسبت مستقیم دارد. لازم بذکر است که بدلیل اینکه دندانپزشکان عمومی آمریکا تخصص بالایی در زمینه درمان بیماران پروتز دارا هستند، میزان ارجاع به متخصص پایین بوده و بنابراین دندانپزشکان آمریکایی تمایل چندانی برای ادامه تحصیل در این رشته ندارند و بر خلاف ایران که رده پروتز در میان رشته های تخصصی بالاست، در آمریکا قبولی در این رشته به سختی ایران نخواهد بود.