ففسا چیست؟ Fafsa

FAFSA یک فرم اطلاعاتی است که وزارت آموزش آمریکا از طریق آن، یک سری اطلاعات اولیه که مربوط به مسائل مالی دانشجو میشود را جمع آوری میکند. این فرم مخصوص دانشجوهایی است که یا اقامت آمریکا را دارند و یا سیتیزن آمریکا هستند. دانشجوهایی که روی ویزا هستند، نیازی به پر کردن این فرم برای گرفتن وام دولتی ندارند. هر سال، دانشجو موظف است تا در صورتی که میخواهد از منابع مالی غیر شخصی استفاده کند، فرم مربوطه را بصورت Online در زمان مشخصی تکمیل کند. پس از تکمیل، اطلاعات وارد شده در فرم در اختیار Office of Fiancial Aid و همچنین موسسات مالی که شما از آنها درخواست وام میکنید، قرار میگیرد. لازم بذکر است که فرم FAFSA صرفاً یک فرم اطلاعاتی است که اطلاعات شما را در اختیار موسسات درگیر در تامین منابع مالی شما قرار میدهد و ارزش دیگری ندارد.