دفتر فایننشال اید در دانشکده ها چیست و آیا من میتوانم به آنها اعتماد کنم؟

Financial Aid Office در هر دانشکده ای در حقیقت وظیفه دارد که اوضاع مالی دانشجوهای مشغول به تحصیل را مدیریت کرده و سر و سامان دهد. در حقیقت کارمند این دفتر مشاور مالی شما قبل، در حین و پس از تحصیل بشمار میرود. این دفتر منابع مالی که دانشجو میتواند از آنها استفاده کند را در اختیار او قرار میدهد، مکاتبات لازم را با موسسات مالی انجام میدهد و پیگیر مسائل مالی دانشجو میباشد. در حقیقت این دفتر مشاور مالی شما میباشد و توصیه های آنها معمولاً به صلاح دانشجو میباشد.