هزینه تحصیل دندانپزشکی در آمریکا چقدر است؟

بسته به اینکه در کدام دانشکده دندانپزشکی تحصیل کنید، هزینه متفاوت خواهد بود، ولی در مجموع شهریه ها برای دوره های تکمیلی چیزی بین 40 تا 80 هزار دلار در سال خواهند بود و برای دوره های تخصصی، بسته به نوع رشته و دانشگاه، از پرداخت سالی صدهزار دلار تا دریافت سالی 50 هزار دلار بعنوان حقوق رزیدنسی، متفاوت خواهد بود. معمولا رشته های بیمارستانی (مثل جراحی فک و صورت و برخی دوره های اطفال و ارتو) حقوق به رزیدنت دریافت میکنند و معمولا شهریه دانشگاههای ایالتی از دانشگاههای خصوصی کمتر است. از آن جهت که این ارقام بسیار بسته به دانشگاه و رشته هست، جهت اطلاعات بیشتر به سایت دوره و دانشکده مربوطه مراجعه کنید.

در محاسبه هزینه تحصیل، هزینه زندگی رو هم باید حساب کرد که در این رابطه طبق یک فرمول ساده، اگر سبک زندگی دانشجویی مدل سگی مد نظر هست، سالی حدود 15-20 هزار دلار هزینه رو باید در نظر بگیرین اگر مجرد هستین و اگر متأهل، سالی 20 تا 25 هزار دلار مدل سگی. مدل متوسط رو میشه مجرد با سالی 25-30 هزار و متأهل با سالی 30 تا 40 هزار دلار فراهم کرد.