در توان من نیست چنین اعداد و ارقامی بابت شهریه پرداخت کنم. آیا باید از ادامه تحصیل صرفنظر کنم؟

خیر. اگر شهروند آمریکا باشید یا اینکه اقامت آمریکا را دریافت کرده باشید، دولت آمریکا کلیه شهریه و تا سقف معینی، هزینه زندگی شما را بصورت وام دراز مدت پرداخت میکند. اگر با ویزا وارد خاک آمریکا شده باشید، باید از طریق موسسات خصوصی وام دریافت کنید. موسسات خصوصی بدون ضمانت به شما وام نمیدهند و در حقیقت به یک نفر ضامن حقیقی نیاز دارید. البته بعضاً برخی دانشکده های معتبر خود ضامن دانشجو میشوند. البته این منوط به این است که دانشجو سوابق تحصیلی یا تحقیقاتی درخشان داشته باشد و دانشگاه نیز اعتبار بالایی داشته باشد. بهر صورت وامی که شما دریافت میکنید، بازپرداخت آن از 2 تا 6 ماه بعد از فارغ التحصیلی شروع میشود. اینکه ماهانه چه میزان قسط دهید، بسته به قراردادی دارد که شما در زمان فارغ التحصیلی با موسسه ای که وام را به شما داده میبندید. در آن هنگام شما میتوانید وام را 10 ساله، 15 ساله، … تا حتی 40 ساله بازپرداخت کنید که هر کدام میزان بهره و شرایط خاص خود را دارد. جهت دریافت اطلاعات دقیق مالی مربوط به هر دانشکده ای که متقاضی آن هستید، باید به Office of financial aid مراجعه کنید یا صفحه مربوطه را در وب سایت دانشکده پیدا کنید.