چیست؟ Match

برخلاف PASS که تنها اطلاعات متقاضی را به دانشکده منتقل میکند و کار خاص دیگری انجام نمیدهد، MATCH همانند سازمان سنجش، نقش فعالی در روند انتخاب متقاضی ایفا میکند. MATCH به مانند PASS توسط بعضی از دانشکده ها و تنها در بعضی از دوره های تخصصی آنها پذیرفته شده است و برای اینکه شما بدانید که دوره تخصصی که شما متقاضی آن هستید، در MATCH عضویت دارد یا نه، لازم است که به وب سایت آن دانشکده یا دوره تخصصی مراجعه کنید.

هر ساله در زمان مشخصی که توسط وب سایت MATCH اعلام میشود، متقاضی لازم است تا با پرداخت وجهی اندک، فرم ثبت نام را تکمیل کرده و همراه سایر موارد برای MATCH ارسال کند. متعاقب دریافت مدارک، MATCH یک کد اختصاصی به متقاضی اختصاص میدهد. این کد در حقیقت شماره شناسایی متقاضی برای MATCH بشمار میرود. متقاضی همزمان برای دوره های مورد درخواست خود همانند سایر دوره هایی که در MATCH عضویت ندارند، اقدام میکند. این دوره ها متقاضی را ان شاء الله که به مصاحبه دعوت میکنند. در طی مصاحبه، هم دانشکده متقاضی را مورد ارزیابی قرار میدهد و هم متقاضی دانشکده و دوره تخصصی مورد نظر را بررسی و ارزیابی میکند. در زمانی مشخص که از قبل توسط MATCH اعلام میشود، زمان RANK کردن متقاضی و دوره های تخصصی بطور همزمان فرا میرسد. در این زمان، متقاضی بر اساس علاقه خود، رشته/شهر های مورد علاقه خود را بترتیب اولویت انتخاب رشته میکند (مثل زمان کنکور ایران). از آن طرف، دوره های تخصصی نیز بر اساس علاقه خود، متقاضیان مورد نیاز خود را بترتیب ارجحیت و بیش از ظرفیت خود به MATCH اعلام میکنند. در یک زمان لیستهای هر دو گروه (متقاضیان و دوره های تخصصی) به اتمام میرسد. پس از آن کامپیوتر MATCH وارد عمل میشود و این دو لیست را (یکی لیست متقاضیان و یکی لیست دوره های تخصصی) در کنار یکدیگر قرار داده و بترتیب متقاضیان را بر اساس انتخابهای خود و انتخابهای دوره های تخصصی، به رشته/شهری که به او اختصاص می یابد، به اصطلاح MATCH میکند. دقیقاً مطابق روندی که همه ما در زمان کنکور آنرا تجربه کرده ایم.

چند نکته لازم به ذکر است. اول اینکه زمانی که شما در MATCH ثبت نام میکنید، تعهد میکنید که به هر رشته/شهری که MATCH شدید، بروید. در غیر این صورت عوابق تنبیهی برای شما در نظر خواهند گرفت که میتواند شامل محرومیت از شرکت در MATCH و همچنین معرفی شما به یک سری موسسات (مثل ADA، ADEA و غیره) باشد. لذا زمانی که در حال انتخاب رشته در سایت MATCH هستید، این مطلب را مد نظر داشته باشید که باید به رشته/شهرهایی که انتخاب میکنید، در صورت قبولی، بروید.

البته همانطور که در ابتدا ذکر شد، تمام دوره های تخصصی و تمام دانشکده ها در MATCH شرکت نمیکنند. این رشته ها باصطلاح به نام Non-MATCH شناخته میشوند و بصورت کاملاً مستقل عمل میکنند. لازم به ذکر است که اگر شما در یک کدام از این رشته ها قبول شدید، لازم است تا از MATCH انصراف دهید تا مجازاتی شامل حال شما نگردد.

پس از پایان اعلام نتایج MATCH، اصطلاحاً دوره Post-Match شروع میشود که در این دوره زمانی، دوره های تخصصی که موفق نشده اند ظرفیت خود را تکمیل کنند، از میان به اصطلاح لیست انتظار خود، دانشجوهای خود را با هماهنگی با خود متقاضی، انتخاب میکنند. البته قبول یا رد این پیشنهاد توسط متقاضی، هیچ اقدام تنبیهی بدنبال ندارد و شامل قوانین MATCH نیست.