چیست؟ NBDE

NBDE یا National Board Dental Examination امتحانی است که بورد دندانپزشکی آمریکا ADA آنرا هم اکنون بصورت Online برگزار میکند. این بورد دو قسمت دارد. قسمت اول آن شامل موضوعات علوم پایه بعلاوه Dental Anatomy است و قسمت دوم آن شامل علوم بالینی میباشد. دانشجویان دندانپزشکی آمریکا امتحان قسمت اول را معمولاً قبل از پایان سال دو دندانپزشکی بر میدارند (توجه داشته باشید که دندانپزشکی آمریکا 4 ساله است). امتحان قسمت دوم را نیز معمولاً سال آخر دوره دندانپزشکی برمیدارند. پاس کردن این امتحان و دریافت مدرک NBDE از ملزومات فارغ التحصیلی بشمار میرود و داشتن این مدرک برای ثبت نام در امتحانات عملی که منجر به دریافت پروانه کار میگردد، لازم و ضروری است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با بورد میتوانید به صفحه آن در سایت ADA مراجعه کنید:

http://www.ada.org/en/jcnde/examinations/nbde-general-information