چرا باید در امتحان بورد شرکت کرد؟

همه دوره های تکمیلی (Advanced Standing) که تعداد آنها حدود 17 عدد میباشد، شرط قبولی در امتحانNBDE Part I را برای متقاضی در نظر گرفته اند. برخی هم NBDE part II را درخواست میکنند (مانند Tufts و Lomalinda) و چنانچه شما امتحان فوق را پشت سر نگذاشته باشید، نمیتوانید برای این دوره ها اقدام کنید. امتحان NBDE تنها در کشور آمریکا و کانادا برگزار میشود و لذا برای پشت سر گذاشتن آنها لازم است تا قبلاً وارد یکی از این دو کشور شده باشید. لازم بذکر است که تمام دوره های تکمیلی، حداقل مدرک پارت 1 را نیاز دارند. از آن طرف، برخی دوره های تخصصی هستند که این شرط را برای متقاضیان خارجی خود برداشته اند. البته ناگفته نماند که چنانچه شما بخصوص امتحان بورد قسمت اول را با نمره خوب پاس نکرده باشید، شانس قبولی شما بطور معنی داری کاهش پیدا میکند.