چه زمان و چگونه میتوان برای امتحان بورد ثبت نام کرد؟

اگر شما هنوز دانشجو هستید، برای ثبت نام در این امتحان تنها لازم است که دوره علوم پایه را پشت سر گذاشته باشید. برای این منظور لازم است تا رئیس دانشکده دندانپزشکی شما، فرم مربوطه را که در بسته ثبت نام امتحان قسمت اول موجود است تکمیل و مهر و امضا کند. البته همکاری واحد ریاست دانشکده های ایران ممکن است مشکل باشد، ولی کسب رضایت آنها در این مورد لازم و ضروری است. اگر هم که شما هم اکنون دندانپزشک هستید، برای شرکت در امتحان لازم است تا ریزنمرات و مدرک خود را بهمراه ریزنمرات دبیرستان، توسط ECE در آدرس www.ece.org ارزشیابی کنید و مدارک ارزشیابی شده را بهمراه سایر مدارک مورد نیاز برای ADA ارسال کنید. امتحان بورد بصورت Online برگزار میشود و شما هر موقع که میخواهید میتوانید در آن شرکت کنید. البته  معمولاً رزرو کامپیوتر در آن را باید چند هفته قبل از زمان مورد نیاز انجام داد، چون شرکتی که امتحان بورد را برگزار میکند (www.prometric.com) شلوغ بوده و معمولاً پیدا کردن کامپیوتر خالی چنانچه دیر اقدام کرده باشید، مشکل میباشد. جهت اطلاع از سایر مدارک مورد نیاز، به سایت امتحان مراجعه کنید:

http://www.ada.org/en/jcnde/examinations/nbde-general-information