من دانشجوی دندانپزشکی هستم. آیا صلاح میدانید که انصراف داده و به آمریکا مهاجرت کنم؟

انصراف از دوره دندانپزشکی عمومی ایران جهت ادامه تحصیل در آمریکا به هیچ وجه توصیه نمیشود و بنظر من تصمیم اشتباهی است. در نظر بگیرید که شما چه زحمتی کشیده اید تا موفق شده اید موقعیت کنونی را بدست آورید. صرفنظر از آن، کیفیت دوره های دندانپزشکی عمومی ایران با آنچه در آمریکا ارائه میشود آنقدر نیست که بخاطر آن بخواهید آنچه در ایران دارید را رها کنید. البته نه اینکه تفاوتی موجود نباشد، تفاوت هست؛ ولی هزینه آن نیز بالاست. شما در ایران برای تحصیل دندانپزشکی در دانشکده دولتی، هزینه ای تقریباً نزدیک صفر پرداخت میکنید، حتی هزینه تحصیل در دانشگاه آزاد ایران هم شاید معادل خرج زندگی یک ساله شما در آمریکا خواهد بود. پس تصمیم شما مبنی بر ترک دندانپزشکی ایران هزینه ای سنگین را بر شما تحمیل خواهد کرد. علاوه بر بحث مالی، از نظر زمانی هم شما ضرر خواهید کرد. اگر شما دندانپزشکی را در ایران تمام کنید و ۲ سال هم دوره تکمیلی در دانشکده های آمریکا بگذرانید، جمعاً میشود ۸ سال.

جهت قبولی در رشته دندانپزشکی عمومی در آمریکا، شما نیاز به یک مدرک لیسانس خواهید داشت که حدود ۴ سال طول میکشد. همچنین خود دوره دندانپزشکی هم ۴ سال طول میکشد که جمعاً میشود ۸ سال.  اما در نظر داشته باشید که شما احتمالاً الان که این مطلب را مطالعه میکنید حداقل یک یا ۲ سال از دوره دندانپزشکی خود را پشت سر گذاشته اید که باید آنرا به عدد ۸ اضافه کنید. همچنین جهت ورود به رشته دندانپشکی، باید امتحان DAT  را با نمره خوب پشت سر بگذارید، نمره دوره Undergraduate (در رده لیسانس) شما باید کامل باشد (4.0) و بسیاری مسائل و زحمات دیگری که باید انجام دهید تا بتوانید خود را وارد دوره دندانپشکی بکنید. بهرحال دندانپزشکی در آمریکا یکی از شغلهای پردرآمد بشمار میرود و متقاضی زیاد دارد. در مقام مقایسه، شما امتحان کنکور را با تمام سختیها و مشکلات با موفقیت پشت سرگذاشته اید، تنها کافی است تا این دوره را تمام کنید، مدارک خود را آزاد کرده و جهت قبولی در دوره تکمیلی با همتاهای خود رقابت کنید. رقابت جهت قبولی در دوره های تکمیلی بمراتب از رقابت جهت قبولی در دوره های دندانپزشکی عمومی راحت تر است، چرا که متقاضی کمتر میباشد و همچنین ما بصرف ایرانی بودن، نسبت به کاندیداهایی که از کشورهایی چون هند و پاکستان می آیند، وضعیت بمراتب بهتری در دندانپزشکی داریم و به لطف دانشجویانی که قبل از ما زحمت ترسیم چهری ای خوب از دندانپزشک ایرانی را برعهده داشته اند، مورد نظر کمیته های ثبت نام هستیم. همچنین اکثر این دوره ها دوست دارند تا در میان قبول شدگان، باصطلاح Diversity وجود داشته باشد (یعنی اینکه همه قبول شدگان از یک کشور نباشند و از رنگها و نژادهای مختلف حضور داشته باشند). به این دلیل و با توجه به اینکه تعداد ایرانیهایی که قدم به این راه میگذارند، اندک است، شانس قبولی ما هم بیشتر خواهد بود.

در یک جمع بندی میتوان گفت که جز بدلایل سیاسی و یا خانوادگی، انصراف از دندانپزشکی در ایران و اقدام جهت شروع مجدد دوره در آمریکا کاملاً غیرمنطقی، غیر اقتصادی و غیرقابل توجیه میباشد که قریب به یقین پشیمانی را بدنبال خواهد داشت.